Orthodontisch en medisch draad - Precision Metals EU

Orthodontisch en medisch draad

De hoogwaardige draad van Precision Metals EU wordt in de medische industrie gebruikt voor uiteenlopende toepassingen als naalden voor diabetestests, draadwikkelingen voor scanmagneten en draad voor botfixatieprocedures.

Wij zijn gespecialiseerd in de productie van orthodontisch draad met ons merk K.C.Smith Ortho Ltd, dat levert aan orthodontische laboratoria, tandtechnici, tandheelkundige opleidingen, de National Health Service (NHS) en universiteiten.

De belangrijkste materialen zijn roestvast staal, zowel 302 als 316. Deze worden in verschillende toestanden geproduceerd, maar de meest voorkomende zijn volledig hard of gegloeid.

Speciale versterkingsdraden worden geproduceerd door een profiel in de draad te walsen of door strengen te produceren die vervolgens plat worden gewalst. Draad wordt geleverd op een reeks spoelen, rollen of rechte lengten, waarbij de meeste producten uit voorraad leverbaar zijn.

Andere producten die door KC Smith Ortho worden geleverd zijn roestvaststalen buizen, gaas en vlakke platen.

Alle gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt. In geen geval zullen Precision Metals EU en haar partners aansprakelijk zijn met betrekking tot enige actie ondernomen door een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit onze online of gedrukte bronnen. Chemische en mechanische eigenschappen mogen niet worden opgevat als maximum- of minimumwaarden voor specificaties, en de informatie mag ook niet worden gebruikt om de geschiktheid voor een bepaald gebruik of specifieke toepassing te beoordelen. De verstrekte informatie en gegevens worden naar ons beste weten als nauwkeurig beschouwd en kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien en zijn niet verplicht om bij te werken.